От траките до днес, единственият поминък в района е отглеждането на грозде и производството на вино. Не един античен автор е възпял тракийското вино и рецептите които се предават от баща на син, поколения наред... Това е, което ме вдъхнови! Edoardo Miroglio
Винарска изба Едoардо Миролио
Винарска изба Едoардо Миролио
Винарска изба Едoардо Миролио
Винарска изба Едoардо Миролио
Винарска изба Едoардо Миролио
Винарска изба Едoардо Миролио

19-05-2015

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

от Едоардо Миролио ЕООД

Предоставяме на вниманието Ви документите по искането ни за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по-долу:

Всички права запазени © 2019 Едоардо Миролио - Винарска изба село Еленово

Powered by Grapejuice